Menu
Further information

Hanns-Seidel-Stiftung im Web 2.0

Hanns Seidel Fondacija Nemačka

Hanns Seidel Fondacija
Lazarettstraße 33
80636 Minhen | Nemačka
Tel.: +49 89 1258-0 | Faks: +49 89 1258-356
Website: www.hss.de

Hanns Seidel Fondacija Srbija

Hanns Seidel Fondacija
Jove Ilića 50
11040 Beograd
Tel.:/Faks: +381 11 3977251
E-Mail: serbien@hss.de

Misija Hanns Seidel Fondacije

Centrala Hanns Seidel Fondacije u Minhenu

„U službi demokratije, mira i razvoja“  - glasi moto kojom se Hanns Seidel Fondacija rukovodi u svom radu. Ovu devizu Fondacija ne primenjuje samo u svom radu u Nemačkoj,  pre svega Bavarskoj, već i u inostranstvu.

Svakoj novoj generaciji je neophodno da razvije shvatanje demokratije.
Politički odnosi i prilike moraju da se približe upravo mladim ljudima, jer će tada i oni sami biti motivisani da se angažuju i da preuzmu odgovornost.
Ukratko: Demokratija zahteva političku edukaciju.

Da bismo druge nadahnuli za našu demokratiju i slobodan, socijalni poredak zasnovan na načelu vladavine prava,  potrebno je utemeljenje osnovnih vrednosti i normi našeg društva u svesti građana. Brze i sveobuhvatne promene sa kojima se čovečanstvo trenutno suočava pojačavaju potrebu društva za okretanjem ka vrednostima i za utemeljenjem na proverenim strukturama i sagledivom poretku. 
Drugim rečima: sve intenzivnija potreba države i društva, nauke i tehnologije za inventivnošću dovodi do sve veće potrebe za očuvanjem naših istorijskih korena, duhovnog i kulturnog nasleđa.

Od svog osnivanja, 11. aprila 1967. godine, Hanns Seidel Fondacija obavlja delatnost političke edukacije u cilju promocije  „demokratskog i građanskog obrazovanja nemačkog naroda zasnovanog na hrišćanskim vrednostima“ – kako se navodi u Statutu Fondacije. Politička edukacija Hanns Seidel Fondacije počiva na idealu humanosti koji podrazumeva kako razvoj slobodne ličnosti tako i društvenu odgovornost pojedinca i solidarnost.

Uzimajući u obzir da su zahtevi za većim integritetom ličnosti, za novom „kulturom nezavisnosti“  i „aktivnim građanskim društvom“  sve prisutniji, ova misija danas ima veći značaj nego ikada do sada.