Menu
Further information

Hanns-Seidel-Stiftung im Web 2.0

Hanns-Seidel-Alapítvány Magyarország

Hanns-Seidel-Alapítvány
East-West-Business-Center
Rákóczi u. 1-3
H-1088 Budapest | Ungarn
Tel.: +36 1 266-2013 | Fax: -1173
E-Mail: ungarn@hss.de

Hanns-Seidel-Alapítvány Németország

Hanns-Seidel-Stiftung
Lazarettstraße 33
80636 München | Deutschland
Tel.: +49 89 1258-0 | Faks: +49 89 1258-356
Website: www.hss.de

Rólunk – A Hanns-Seidel-Alapítvány küldetése

A müncheni központ épülete

A Hanns-Seidel-Alapítvány “a demokrácia, a béke és a fejlődés szolgálatában” mottó jegyében végzitevékenységét Németországban,a Bajor Szabadállamban és külföldön egyaránt.

A demokráciatudat kialakítása minden generáció számára fontos, így különösen a fiataloknak kell segítséget nyújtaniahhoz, hogy a politikai összefüggéseket megértsék. Csak így lesznek képesek döntéseket hozni és felelősséget vállalni. A demokráciában ezért a politikai képzésre szükség van.

A demokráciatudat megerősítéséhez a szabadságon, a jogállamiságon és a szociális biztonságon túlmenően szükséges, hogy a polgárok elsajátítsák az alapértékeket és a közösség normáit. A felgyorsult mély társadalmi változások elengedhetetlenné teszik, hogy az egyén megbízható és átlátható struktúrák és keretek között tudjon orientálódni.

Az államra, a társadalomra, a gazdaságra, a tudományra és technikára nehezedő növekvő innovációs kényszer miatt mindinkább fontos szem előtt tartani történelmi gyökereinket és társadalmunk szellemi, kulturális alapjait.

A Hanns-Seidel-Alapítvány 1967. április 11-i megalakulása óta alapszabálya értelmében – mely a német nép keresztény alapú demokratikus és állampolgári képzését tekinti alapvető feladatának - sokoldalú politikai képzési tevékenységet folytat. E széleskörű politikai képzés kínálata a keresztény humanizmus értékein épül fel, és mindazokhoz szól, akik az állami, társadalmi életben aktívan kívánnak cselekedni a demokráciáért az egyéni, a társadalmi felelősség és a szolidaritás elve alapján. A mai kor kihívásai egyre inkább megkövetelik, hogy az egyén egyre nagyobb felelősséget vállaljon és önállóan, aktívan alakítsa sorsát a polgári társadalomban.