Menu
Further information

Hanns-Seidel-Stiftung im Web 2.0

Retorika és prezentáció

Retorikai tréning
Dr. Nagy Andor képviselő

A Hanns Seidel Alapítvány budapesti irodája partnereivel, a Polgári Magyarországért Alapítvánnyal (PMA) és a Barankovics István Alapítvánnyal (BIA) közösen valósította meg a külön erre a célra kidolgozott oktatási és továbbképzési programot.

A rendezvény célcsoportjába politikusi pályára készülő fiatalok és a szervezetekben tevékeny munkatársak tartoznak. A prezentációs tréning középpontjában a közvetítés állt, azaz hogyan lehet a saját gondolatokat, elképzeléseket megfelelően szavakba foglalni és meggyőzően előadni. Résztvevőink polgári-konzervatív táborból érkező fiatalok, minisztériumok és kormányhivatalok munkatársai, valamint a Fidelitas és az IKSZ (Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség) tagjai voltak. Célunk, hogy a megszerzett tudást az adott munkaterületeken hasznosítani lehessen. A tréning fő témái a professzionális fellépés, a meggyőző kisugárzás és a partnerekben, kollégákban a bizalom megteremtése voltak. A résztvevők céljai közé tarozott az is, hogy képessé váljanak önmaguk hatékonyabb prezentálására, valamint munkaadójuk értékeinek és elképzeléseinek jobb megjelenítésére ill. képviseletére. Annak érdekében, hogy a fiatalok egyéni képességeit és gondjait jobban megismerhessük, a tréning előtt interjút készítettünk velük, hogy a kívánságokat, speciális problémákat, vagy az érzékeny pontokat a munka során majd figyelembe lehessen venni. A képzés egy Politikai Akadémia keretén belül zajlik. Első lépésben a biztos fellépést célozzuk meg, a továbbiakban ezt követik a protokollról, diplomáciáról és rendezvényszervezésről szóló ismeretek. A kb. 30 fiatal férfi és nő a hatékonyság érdekében eleinte három csoportra bontva vesz részt a képzésen. Későbbi témáknál, mint amikor pl. diplomáciai ismereteket közvetítetünk, a teljes csapat együtt dolgozik. Programunk különleges hangsúlyt fektetett arra, hogy alapvetően kiegyensúlyozott helyzetet teremtsünk, hiszen ez elengedhetetlen a beszéd közbeni koncentráláshoz. A tréningen folytatott beszélgetéseket és előadott beszédeket videóra vettük, a későbbiekben pedig elemeztük. A programot három tapasztalt kommunikációs tréner vezette.

A rendezvény két szakaszból állt – a prezentációs tréningből és a kiértékelésből.

Az egyes programcélok:

  • A résztvevők megismerik és alkalmazzák a professzionális prezentációs-, kommunikációs- és motivációs technikákat.
  • Megtanulnak magabiztosan viselkedni a magán- és üzleti szférában.
  • Az egyéni hatékonyság növekszik.
  • A résztvevők segítséget kapnak abban, hogy személyiségük a mondanivalójukban is kifejeződjön, így ha prezentálniuk kell egy témában vagy előadást tartaniuk egy konferencián, meggyőző erejük is növekedjen.

A program a következő területekre fókuszált:

  • Jól strukturált gondolkodásmód vezetői megbeszéléseken, tárgyalásokon, konferenciákon.
  • Prezentációk kezdésének és zárásának megoldási lehetőségei.
  • A hallgatóság figyelmének felkeltése és fenntartása, különböző kommunikációs helyzetekben a hallgatói aktivitás kiváltása.
  • Az ún. „nehéz” kérdések kezelésének technikái, ezek szakszerű alkalmazása (fellépés a médiában, vezetők előtti prezentáció).
  • Technikák, melyek segítenek az új ötletek készséges elfogadtatásában.

Témakörök:

1. Bemutatkozás: ennél a feladatnál a hangsúlyt az első, pozitív benyomás keltésére, a hallgatóság figyelmének megnyerésére helyezzük.

2. A hatékony kommunikáció alapjai: itt a racionális gondolkodás és érvelés áll előtérben.

3. Meggyőzés, motiváció: ennél a feladatnál a mondanivaló, az üzenetek világos és meggyőző megfogalmazására összpontosítunk, ezért a váratlan kérdések és a stresszes helyzetek kezelését gyakoroljuk.

1. Retorika gyakorlatok: az emberi hangban és a testbeszédben rejlő lehetőségek kiaknázása.

2. Kommunikációs gyakorlatok: A résztvevők megtanulják, hogyan lehet verbális támadás esetén úgy reagálni, hogy sem agresszívan, sem pedig passzívan ne lépjünk fel, hanem azonnal megtaláljuk a kiegyensúlyozott, önálló hangnemet.

3. Változások „eladása”: Hogyan tudjuk meggyőzni munkatársainkat, partnereinket, ügyfeleinket egy megváltozott helyzetről, új gondolatokról vagy javaslatokról (áremelés, új szolgáltatás).

Összességében mindkét napon lehetőséget kaptak a résztvevők arra, hogy meghatározzák egyéni, személyes értékeiket, és megismerjék, hogyan lehet a saját kommunikációt, annak hatékonyságát kívülről szemlélni és megvizsgálni. Szakemberek támogatásával kritikusan felülvizsgálták előadói és kommunikációs képességeiket.

A második nap végén a résztvevők személyiségükben megerősödve, kommunikációs képességeikben nagyot fejlődve zárták le a tréninget.