Menu
Further information

Hanns-Seidel-Stiftung im Web 2.0

A Roma Szakkollégiumok éves találkozója

Kovács K. Zoltán államtitkár előadása
Csapatépítés Balog miniszterrel
Csoportkép
Balog Zoltán miniszter előadása (EMMI)

A Hanns-Seidel-Alapítvány immár harmadik alkalommal támogatta a PMA-val (Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány) közösen a Roma Szakkollégiumok éves országos találkozóját. A roma szakkollégiumok azon felül, hogy a diákjaiknak otthont nyújtanak, egyben képzési intézményként is működnek.

 

A Roma Szakkolégiumok működésének alapelve, hogy a tehetséges és aktív roma származású egyetemi hallgatók részére az egyetemi oktatáson kívül egyéni képzési és továbbképzési platformot nyújtson. A kezdeményezés fő célja, hogy segítse egy olyan roma értelmiségi réteg kialakulását, amely a többi, ehhez a hátrányos helyzetű csoporthoz tartozó kisebbségi számára is példaértékű lehet.

 

A Roma Szakkollégium intézményét 2011-ben a magyar állam a roma stratégia keretében hozta létre. Időközben a budapesti, a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi, a szegedi és a pécsi szakkollégiumok már kb. 180 hallgatót fogadnak be. A kollégiumok működésének anyagi hátterét közvetlenül a magyar állam biztosítja és a történelmi egyházak működtetik. A hallgatók lakhatási ill. kollégiumi elhelyezésén túl szakmai segítséget kapnak tanulmányaikhoz, és ezen túlmenően kb. 160,- Euro havi támogatást, amely nélkül a legtöbb hallgató felsőfokú tanulmánya egyáltalán nem volna lehetséges.

 

Az idei éves találkozó a roma brand értékeinek mottója alatt zajlott. A hallgatók egy komplex program alapján beazonosították és definiálták a saját roma identitásukat, valamint megfogalmaztak egy a saját hagyományaikon alapuló pozitív értékrendszert. A mintegy 110 résztvevő szakkollégistának lehetősége volt számos érdekes előadást meghallgatni és az azt követő vitákban aktívan résztvenni. A program második részében egy speciális csapatépítő tréningen vehettek részt, amelynek fő célja az értékek megfogalmazásán túl a hálózatépítés volt az egyes szakkollégiumok és azok hallgatói között.

 

A Hanns-Seidel-Alapítvány által biztosított trénerek és az Emberi Erőforrás Minisztérium munkatársai támogatták a vegyes összetételű csapatokat abban, hogy megfogalmazhassák a roma kisebbség számára legfontosabb értékeket, úgy mint partnerség, elfogadás, hagyománytisztelet, családszeretet, kitartás, alkalmazkodás, kreativitás, életöröm, segítőkészség, tanulékonyság. A csapatok munkájuk eredményét játékos formában prezentálták a többi csapat tagjainak és a konferencia résztvevőinek.

 

A két nap során nyilvánvalóvá vált, hogy a Roma-Szakkollégiumok hallgatói igénylik, hogy a társadalomban a romákkal szemben fennálló előítéletek és klisék leépüljenek és a roma kisebbséghez tartozókat ne csak a sztereotípiák, a hagyományos értékek, mint a zene, a tánc és a kézművesség alapján ítéljék meg, hanem a többségi társadalom fogadja el az ő sokoldalúságukat és egyben különbözőségüket is.