Menu
Further information

Hanns-Seidel-Stiftung im Web 2.0

Kommunikációs tréning

Beszámoló a „A társadalom sérülékeny csoportjait érintő rendőrségi kommunikáció fejlesztését segítő tréningről, amelyet az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata a bajor Hanns Seidel Alapítvány Budapesti Képviseletének (HSA) támogatásával valósított meg Pilisszentkereszten, 2015. szeptember 17,-18-án.

 

Az alapítvány az eszmerendszerével egybecsengő, társadalmi aktualitással bíró témákat, valamint a civil közösségek, civil szervezetek és a Rendőrség kapcsolatának elmélyítését célzó témakörök feldolgozását támogatja, ezért a Szolgálat a társadalom sérülékeny csoportjait érintő rendőrségi kommunikáció fejlesztését segítő tréning megvalósítását tűzte ki célul. A kétnapos képzés során a rendőrség médiakommunikációval foglalkozó munkatársai elméleti és gyakorlati ismereteket kaptak a sérülékeny csoportokat érintő megfelelő rendőrségi kommunikáció leghatékonyabb és legmodernebb metódusairól. Mindemellett a tréning lehetőséget nyújtott arra is, hogy az ország rendőrségi kommunikátorai személyesen is megismerjék egymást és kicseréljék szakmai tapasztalataikat.

 

A tréning szervezői a képzési szempontok kialakítása során (tartalmi és módszertani értelemben egyaránt) figyelemmel voltak arra, hogy a szakmai, tapasztalati (saját élményen alapuló és kompetencia-alapú) és az emocionális fejlesztések egyaránt, illetve egymást erősítő módon jelenjenek meg az egyes foglalkozások során. A szakmai ismeretek alapvetően a szolgálati feladatokkal összefüggő legfontosabb információkat és tudnivalókat tartalmazták. A kompetencia-alapú készségfejlesztő foglalkozások a speciális helyzetből adódó megoldások és technikák elsajátítását, illetve tudatos alkalmazását szolgálták. Az emocionális elemek a téma iránti elköteleződést és az érzékenyítést biztosították.

 

A sérülékeny csoportokhoz kapcsolódó társadalmi kontextus és ennek viszonylatában a rendőrségi kommunikáció lehetséges hatásainak megismerése érdekében a képzés először bemutatta a jelenlegi gyakorlatot, majd külső előadók bevonásával egy helyzetértékeléssel világította meg a legérzékenyebb kérdésköröket, illetve adott megoldási javaslatokat.

Az ORFK Bűnmegelőzési Osztály munkatársa a gyermekek, fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények kommunikálását, illetve a családon belüli erőszak és a rendőrség viszonyának megjelenését elemezte a médiában. A családon belüli erőszakhoz kapcsolódó rendőrségi közlések érzékeny elemeit, valamint a rendőrségi prevenció és a kommunikáció kapcsolódási pontjait, az együttműködés mibenlétét a résztvevők az előadó facilitálásával azonosították.

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kommunikációs szakértője egy újságíró szemével analizálta a rendőrség sérülékeny csoportokat érintő kommunikációját. Az értékelés alapvetően a média oldaláról mutatta be azokat a folyamatokat, amelyek egy-egy rendőrségi közlés eredméyeként elindulnak, végbe mennek.

A tréning több szituációs gyakorlattal szimulálta azokat a jellemző helyzeteket, amikor a rendőrségi szóvivőnek egy sérülékeny csoport tagját vagy tagjait érintő kommunikációs aktust kell megvalósítani. Ilyen feladat volt például egy „doorstep” tartása egy gyermekek sérelmére elkövetett emberölés, családon belüli erőszak helyszínén. Ezekben a kamerás helyzetgyakorlatokban a résztvevők rájöttek arra, hogy mennyire nehéz feladat a sajtót kielégítő mértékben tájékoztatni, ugyanakkor valamennyi jogi és szakmai előírást betartani. 

Az egyes előadásokat, foglalkozásokat workshop-ok követték, amelyek során interaktív módon sikerült kifejetni az egyes résztémaköröket.

A rendőrség kommunikációval foglalkozó munkatársai nagy érdeklődéssel és aktivtással vettek részt a képzés valamennyi programjában. Visszajelzéseik alapján hasznos ismertekkel bűvült szakmai tudásuk és jelentősen szélesedett a látókörük a sérülékeny csoportokat érintő tájékoztatás vonatkozásában.

A képzés témáját tekintve teljes mértékben illeszkedik az ORFK Kommunikációs Szolgálat továbbképzési koncepciójába, így a most megszerzett ismeretek jó alapul szolgálnak a vonatkozó szakmai tudás jövőben történő fejlesztéséhez. Ezért az ORFK Komunikációs Szolgálat ezúton is kifejezi köszönetét a HANNS SEIDEL Alapítvány részére, hiszen a támogatásnak köszönhetően a Magyar Rendőrség tájékoztatási rendszere méginkább professzionálisabbá vált.

ORFK Kommunikációs Szolgálat